Naša mlada reprezentacija Srbije u bijatlonu učestvuje na Svetskom prvenstvu u Otepi u Estonoji od 21 – 29. februara. Očekujemo i nadamo se dobrim rezultatima.